Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán


Pre potreby občanov a širokej verejnosti obec uverejňuje v digitálnej forme zmeny a doplnky územného plánu obce, ktorého podoba bola spracovaná v roku 1995 firmou Tatra-Thermal v mierke 1:5000. Celkový urbanistický návrh je k dispozícii na obecnom úrade. Aktuálne zmeny a doplnky v územnom pláne bude Obecný úrad v Starej Lesnej postupne uverejňovať v tejto sekcii internetových stránok.


Zmeny a doplnky v územnom pláne obce Stará Lesná

Zmena a doplnok č. 17

Zmena a doplnok č. 17 (voda a kanalizácia – 1:5000) Stiahnuté: 105x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (voda a kanalizácia – priesvitka) Stiahnuté: 103x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 16

Zmena a doplnok č. 16 (kompletná textová časť) Stiahnuté: 127x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 16 (systém ekologickej stability – 1:5000) Stiahnuté: 99x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 16 (systém ekologickej stability – priesvitka) Stiahnuté: 95x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 16 (technická infraštruktúra – 1:5000) Stiahnuté: 105x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 16 (technická infraštruktúra – priesvitka) Stiahnuté: 98x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 16 (urbanistický návrh – 1:5000) Stiahnuté: 135x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 16 (urbanistický návrh – priesvitka) Stiahnuté: 114x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 16 (voda a kanalizácia – 1:5000) Stiahnuté: 101x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 16 (voda a kanalizácia – priesvitka) Stiahnuté: 98x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 15

Zmena a doplnok č. 15 (kompletná textová časť) Stiahnuté: 207x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 15 (systém ekologickej stability – 1:5000) Stiahnuté: 108x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 15 (systém ekologickej stability – priesvitka) Stiahnuté: 100x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 15 (technická infraštruktúra – 1:5000) Stiahnuté: 107x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 15 (technická infraštruktúra – priesvitka) Stiahnuté: 95x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 15 (urbanistický návrh – 1:5000) Stiahnuté: 150x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 15 (urbanistický návrh – priesvitka) Stiahnuté: 132x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 15 (voda a kanalizácia – 1:5000) Stiahnuté: 101x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 15 (voda a kanalizácia – priesvitka) Stiahnuté: 99x | 23.12.2016

Stránka