Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán


Pre potreby občanov a širokej verejnosti obec uverejňuje v digitálnej forme zmeny a doplnky územného plánu obce, ktorého podoba bola spracovaná v roku 1995 firmou Tatra-Thermal v mierke 1:5000. Celkový urbanistický návrh je k dispozícii na obecnom úrade. Aktuálne zmeny a doplnky v územnom pláne bude Obecný úrad v Starej Lesnej postupne uverejňovať v tejto sekcii internetových stránok.


Zmeny a doplnky v územnom pláne obce Stará Lesná

Zmena a doplnok č. 19

Zmena a doplnok č. 19 (voda a kanalizácia) Stiahnuté: 419x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18

Zmena a doplnok č. 18 (doprava – priesvitka) Stiahnuté: 356x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (kompletná textová časť) Stiahnuté: 417x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (poľnohospodárska časť – 1:5000) Stiahnuté: 360x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (poľnohospodárska časť – priesvitka) Stiahnuté: 286x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (technická infraštruktúra – 1:5000) Stiahnuté: 403x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (technická infraštruktúra – priesvitka) Stiahnuté: 372x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (urbanistický návrh – 1:5000) Stiahnuté: 578x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (urbanistický návrh – priesvitka) Stiahnuté: 423x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (voda a kanalizácia – 1:5000) Stiahnuté: 408x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (voda a kanalizácia – priesvitka) Stiahnuté: 372x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17

Zmena a doplnok č. 17 (kompletná textová časť) Stiahnuté: 478x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (poľnohospodárska časť – 1:5000) Stiahnuté: 213x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (poľnohospodárska časť – priesvitka) Stiahnuté: 208x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (systém ekologickej stability – 1:5000) Stiahnuté: 372x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (systém ekologickej stability – priesvitka) Stiahnuté: 269x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (technická infraštruktúra – 1:5000) Stiahnuté: 241x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (technická infraštruktúra – priesvitka) Stiahnuté: 295x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (urbanistický návrh – 1:5000) Stiahnuté: 384x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (urbanistický návrh – priesvitka) Stiahnuté: 297x | 23.12.2016

Stránka