Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán


Pre potreby občanov a širokej verejnosti obec uverejňuje v digitálnej forme zmeny a doplnky územného plánu obce, ktorého podoba bola spracovaná v roku 1995 firmou Tatra-Thermal v mierke 1:5000. Celkový urbanistický návrh je k dispozícii na obecnom úrade. Aktuálne zmeny a doplnky v územnom pláne bude Obecný úrad v Starej Lesnej postupne uverejňovať v tejto sekcii internetových stránok.


Zmeny a doplnky v územnom pláne obce Stará Lesná

Zmena a doplnok č. 19

Zmena a doplnok č. 19 (voda a kanalizácia) Stiahnuté: 362x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18

Zmena a doplnok č. 18 (doprava – priesvitka) Stiahnuté: 303x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (kompletná textová časť) Stiahnuté: 356x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (poľnohospodárska časť – 1:5000) Stiahnuté: 314x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (poľnohospodárska časť – priesvitka) Stiahnuté: 233x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (technická infraštruktúra – 1:5000) Stiahnuté: 339x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (technická infraštruktúra – priesvitka) Stiahnuté: 317x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (urbanistický návrh – 1:5000) Stiahnuté: 501x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (urbanistický návrh – priesvitka) Stiahnuté: 365x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (voda a kanalizácia – 1:5000) Stiahnuté: 346x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (voda a kanalizácia – priesvitka) Stiahnuté: 316x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17

Zmena a doplnok č. 17 (kompletná textová časť) Stiahnuté: 383x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (poľnohospodárska časť – 1:5000) Stiahnuté: 168x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (poľnohospodárska časť – priesvitka) Stiahnuté: 163x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (systém ekologickej stability – 1:5000) Stiahnuté: 268x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (systém ekologickej stability – priesvitka) Stiahnuté: 229x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (technická infraštruktúra – 1:5000) Stiahnuté: 191x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (technická infraštruktúra – priesvitka) Stiahnuté: 243x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (urbanistický návrh – 1:5000) Stiahnuté: 315x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (urbanistický návrh – priesvitka) Stiahnuté: 246x | 23.12.2016

Stránka