Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán


Pre potreby občanov a širokej verejnosti obec uverejňuje v digitálnej forme zmeny a doplnky územného plánu obce, ktorého podoba bola spracovaná v roku 1995 firmou Tatra-Thermal v mierke 1:5000. Celkový urbanistický návrh je k dispozícii na obecnom úrade. Aktuálne zmeny a doplnky v územnom pláne bude Obecný úrad v Starej Lesnej postupne uverejňovať v tejto sekcii internetových stránok.


Zmeny a doplnky v územnom pláne obce Stará Lesná

Zmena a doplnok č. 19

Zmena a doplnok č. 19 (voda a kanalizácia) Stiahnuté: 264x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18

Zmena a doplnok č. 18 (doprava – priesvitka) Stiahnuté: 213x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (kompletná textová časť) Stiahnuté: 285x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (poľnohospodárska časť – 1:5000) Stiahnuté: 200x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (poľnohospodárska časť – priesvitka) Stiahnuté: 171x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (technická infraštruktúra – 1:5000) Stiahnuté: 252x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (technická infraštruktúra – priesvitka) Stiahnuté: 234x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (urbanistický návrh – 1:5000) Stiahnuté: 369x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (urbanistický návrh – priesvitka) Stiahnuté: 283x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (voda a kanalizácia – 1:5000) Stiahnuté: 256x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (voda a kanalizácia – priesvitka) Stiahnuté: 231x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17

Zmena a doplnok č. 17 (kompletná textová časť) Stiahnuté: 258x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (poľnohospodárska časť – 1:5000) Stiahnuté: 101x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (poľnohospodárska časť – priesvitka) Stiahnuté: 106x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (systém ekologickej stability – 1:5000) Stiahnuté: 140x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (systém ekologickej stability – priesvitka) Stiahnuté: 131x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (technická infraštruktúra – 1:5000) Stiahnuté: 116x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (technická infraštruktúra – priesvitka) Stiahnuté: 141x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (urbanistický návrh – 1:5000) Stiahnuté: 210x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 17 (urbanistický návrh – priesvitka) Stiahnuté: 180x | 23.12.2016

Stránka