Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán


Pre potreby občanov a širokej verejnosti obec uverejňuje v digitálnej forme zmeny a doplnky územného plánu obce, ktorého podoba bola spracovaná v roku 1995 firmou Tatra-Thermal v mierke 1:5000. Celkový urbanistický návrh je k dispozícii na obecnom úrade. Aktuálne zmeny a doplnky v územnom pláne bude Obecný úrad v Starej Lesnej postupne uverejňovať v tejto sekcii internetových stránok.


Zmeny a doplnky v územnom pláne obce Stará Lesná

Zmena a doplnok č. 23

Rozhodnutie OÚ ŽP - Strategický dokument Úz. plán obce St. Lesná - ZaD č.23 Stiahnuté: 809x | 01.10.2018

Zmena a doplnok č. 23 - Oznámenie Stiahnuté: 553x | 27.06.2018

Zmena a doplnok č. 23 - Strategický dokument Stiahnuté: 819x | 27.06.2018

Zmena a doplnok č. 23 - Textová časť - návrh Stiahnuté: 774x | 27.06.2018

Zmena a doplnok č. 23 - Grafická časť

1_náložka_2 Stiahnuté: 987x | 27.06.2018

1_náložka_2 Stiahnuté: 724x | 27.06.2018

1_podklad_1 Stiahnuté: 713x | 27.06.2018

1_podklad_2 Stiahnuté: 597x | 27.06.2018

2_náložka_1 Stiahnuté: 604x | 27.06.2018

2_náložka_2 Stiahnuté: 576x | 27.06.2018

2_podklad_1 Stiahnuté: 538x | 27.06.2018

2_podklad_2 Stiahnuté: 615x | 27.06.2018

3_náložka_1 Stiahnuté: 486x | 27.06.2018

3_náložka_2 Stiahnuté: 511x | 27.06.2018

3_podklad_1 Stiahnuté: 582x | 27.06.2018

3_podklad_2 Stiahnuté: 549x | 27.06.2018

4_náložka_1 Stiahnuté: 589x | 27.06.2018

4_náložka_2 Stiahnuté: 495x | 27.06.2018

4_podklad_1 Stiahnuté: 541x | 27.06.2018

4_podklad_2 Stiahnuté: 601x | 27.06.2018

Stránka