Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán


Pre potreby občanov a širokej verejnosti obec uverejňuje v digitálnej forme zmeny a doplnky územného plánu obce, ktorého podoba bola spracovaná v roku 1995 firmou Tatra-Thermal v mierke 1:5000. Celkový urbanistický návrh je k dispozícii na obecnom úrade. Aktuálne zmeny a doplnky v územnom pláne bude Obecný úrad v Starej Lesnej postupne uverejňovať v tejto sekcii internetových stránok.


Zmeny a doplnky v územnom pláne obce Stará Lesná

Zmena a doplnok č. 23

Rozhodnutie OÚ ŽP - Strategický dokument Úz. plán obce St. Lesná - ZaD č.23 Stiahnuté: 199x | 01.10.2018

Zmena a doplnok č. 23 - Oznámenie Stiahnuté: 244x | 27.06.2018

Zmena a doplnok č. 23 - Strategický dokument Stiahnuté: 333x | 27.06.2018

Zmena a doplnok č. 23 - Textová časť - návrh Stiahnuté: 308x | 27.06.2018

Zmena a doplnok č. 23 - Grafická časť

1_náložka_2 Stiahnuté: 321x | 27.06.2018

1_náložka_2 Stiahnuté: 260x | 27.06.2018

1_podklad_1 Stiahnuté: 259x | 27.06.2018

1_podklad_2 Stiahnuté: 257x | 27.06.2018

2_náložka_1 Stiahnuté: 235x | 27.06.2018

2_náložka_2 Stiahnuté: 226x | 27.06.2018

2_podklad_1 Stiahnuté: 208x | 27.06.2018

2_podklad_2 Stiahnuté: 235x | 27.06.2018

3_náložka_1 Stiahnuté: 187x | 27.06.2018

3_náložka_2 Stiahnuté: 221x | 27.06.2018

3_podklad_1 Stiahnuté: 209x | 27.06.2018

3_podklad_2 Stiahnuté: 213x | 27.06.2018

4_náložka_1 Stiahnuté: 222x | 27.06.2018

4_náložka_2 Stiahnuté: 192x | 27.06.2018

4_podklad_1 Stiahnuté: 197x | 27.06.2018

4_podklad_2 Stiahnuté: 249x | 27.06.2018

Stránka