Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Aktuality

Správy

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019

Žiadosti o zápis dieťaťa do MŠ na školský rok 2018/2019 môžete podávať denne na adrese školy v termíne od 2. do 31. mája 2018. celý text

ostatné, náš tip | 9. 5. 2018 | Autor: Správca webu

Dodatok k VZN č.1/2016

Zmena výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ. celý text

ostatné | 22. 5. 2016 | Autor: Správca webu

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Riaditeľstvo MŠ v Starej Lesnej po dohode so zriaďovateľom a v súlade s legislatívou určuje Zápis detí do Materskej školy pre šk. rok 2016/2017 nasledovne: celý text

ostatné | 23. 3. 2016 | Autor: Správca webu

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Riaditeľstvo MŠ v Starej Lesnej po dohode so zriaďovateľom a v súlade s legislatívou určuje Zápis detí do Materskej školy pre šk. rok 2015/2016 nasledovne celý text

ostatné | 12. 2. 2015 | Autor: Správca webu

Školský a denný poriadok MŠ

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka materskej školy, Hlavná 55/110, 059 52 Stará Lesná, v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. celý text

ostatné | 28. 1. 2015 | Autor: Správca webu

Žijeme šťastne a zdravo – školský vzdelávací program

Na základe nového školského zákona č. 245/2008 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. septembra 2008, sú materské školy zaradené do sústavy škôl podľa medzinárodnej klasifikácie vzdelávania ISCED. Školský zákon zaradil materské školy ako predprimárny stupeň vzdelávania podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Tento program je najvyšším kurikulárnym dokumentom pre prácu materských škôl. celý text

ostatné | 28. 1. 2015 | Autor: Správca webu