Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán


Pre potreby občanov a širokej verejnosti obec uverejňuje v digitálnej forme zmeny a doplnky územného plánu obce, ktorého podoba bola spracovaná v roku 1995 firmou Tatra-Thermal v mierke 1:5000. Celkový urbanistický návrh je k dispozícii na obecnom úrade. Aktuálne zmeny a doplnky v územnom pláne bude Obecný úrad v Starej Lesnej postupne uverejňovať v tejto sekcii internetových stránok.


Zmeny a doplnky v územnom pláne obce Stará Lesná

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o začatí Zmeny a doplnku č. 15 ÚPN-SÚ Stiahnuté: 256x | 23.12.2016

Verejná vyhláška o začatí Zmeny a doplnku č. 16 ÚPN-SÚ Stiahnuté: 224x | 23.12.2016

Územný plán sídelného útvaru Stará Lesná

Územný plán sídelného útvaru Stará Lesná Stiahnuté: 217x | 09.09.2009

Územný plán sídelného útvaru Stará Lesná Stiahnuté: 69x | 09.09.2009

Uznesenie k územnému plánu Stiahnuté: 32x | 09.09.2009

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 86x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 30x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 24x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 23x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 25x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 28x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 25x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 25x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 34x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 23x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 20x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 27x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 27x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 31x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 35x | 28.01.2020

Stránka