Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán


Pre potreby občanov a širokej verejnosti obec uverejňuje v digitálnej forme zmeny a doplnky územného plánu obce, ktorého podoba bola spracovaná v roku 1995 firmou Tatra-Thermal v mierke 1:5000. Celkový urbanistický návrh je k dispozícii na obecnom úrade. Aktuálne zmeny a doplnky v územnom pláne bude Obecný úrad v Starej Lesnej postupne uverejňovať v tejto sekcii internetových stránok.


Zmeny a doplnky v územnom pláne obce Stará Lesná

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o začatí Zmeny a doplnku č. 15 ÚPN-SÚ Stiahnuté: 304x | 23.12.2016

Verejná vyhláška o začatí Zmeny a doplnku č. 16 ÚPN-SÚ Stiahnuté: 258x | 23.12.2016

Územný plán sídelného útvaru Stará Lesná

Územný plán sídelného útvaru Stará Lesná Stiahnuté: 366x | 09.09.2009

Územný plán sídelného útvaru Stará Lesná Stiahnuté: 133x | 09.09.2009

Uznesenie k územnému plánu Stiahnuté: 72x | 09.09.2009

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 169x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 80x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 65x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 61x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 59x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 64x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 60x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 65x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 73x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 55x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 54x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 64x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 60x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 75x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 89x | 28.01.2020

Stránka