Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán


Pre potreby občanov a širokej verejnosti obec uverejňuje v digitálnej forme zmeny a doplnky územného plánu obce, ktorého podoba bola spracovaná v roku 1995 firmou Tatra-Thermal v mierke 1:5000. Celkový urbanistický návrh je k dispozícii na obecnom úrade. Aktuálne zmeny a doplnky v územnom pláne bude Obecný úrad v Starej Lesnej postupne uverejňovať v tejto sekcii internetových stránok.


Zmeny a doplnky v územnom pláne obce Stará Lesná

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o začatí Zmeny a doplnku č. 15 ÚPN-SÚ Stiahnuté: 281x | 23.12.2016

Verejná vyhláška o začatí Zmeny a doplnku č. 16 ÚPN-SÚ Stiahnuté: 237x | 23.12.2016

Územný plán sídelného útvaru Stará Lesná

Územný plán sídelného útvaru Stará Lesná Stiahnuté: 293x | 09.09.2009

Územný plán sídelného útvaru Stará Lesná Stiahnuté: 99x | 09.09.2009

Uznesenie k územnému plánu Stiahnuté: 49x | 09.09.2009

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 122x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 50x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 41x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 37x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 38x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 40x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 37x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 40x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 50x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 37x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 36x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 46x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 41x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 52x | 28.01.2020

Zmeny a doplnky ÚPN č. 24 Stiahnuté: 59x | 28.01.2020

Stránka