Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

08.04.2021

Oznámenie o testovaní

Oznámenie o testovaní v obci Stará Lesná dňa 10.04.2021

Detail

31.03.2021

Záznam z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 31.03.2021

V zmysle ustanovení § 30f Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje obec záznam z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 31.03.2021. Rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferen

Detail

25.03.2021

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ v Starej Lesnej

Detail

22.03.2021

Oznámenie o testovaní v obci Stará Lesná 27.03.2021

V obci Stará Lesná sa dňa 27.03.2021 bude konať testovanie obyvateľov.

Detail

19.03.2021

Záznam z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 19.03.2021

V zmysle ustanovení § 30f Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje obec záznam z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 19.03.2021.

Detail

15.03.2021

Pozvánka na OZ

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 19.03.2021

Detail

15.03.2021

Oznámenie o testovaní v obci Stará Lesná 20.03.2021

V obci Stará Lesná sa dňa 20.03.2021 bude konať testovanie obyvateľov.

Detail

11.03.2021

Záznam z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 10.03.2021

V zmysle ustanovení § 30f Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje obec záznam z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 10.03.2021.

Detail

08.03.2021

Oznámenie o testovaní v obci Stará Lesná 13.03.2021

V obci Stará Lesná sa dňa 13.03.2021 bude konať testovanie obyvateľov.

Detail

04.03.2021

Oznámenie o testovaní v obci Stará Lesná 06.03.2021

V obci Stará Lesná sa dňa 06.03.2021 bude konať testovanie obyvateľov.

Detail

04.03.2021

Oznam o prevádzke úradu od 04.03.2021

Oznam o prevádzke úradu od 04.03.2021

Detail

02.03.2021

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Detail

25.02.2021

Oznámenie o testovaní v obci Stará Lesná 27.02.2021

V obci Stará Lesná sa dňa 27.02.2021 bude konať testovanie obyvateľov.

Detail

19.02.2021

Oznam

Oznámenie o uzatvorení úradu

Detail

18.02.2021

Testovanie obyvateľov

Skríningové testovanie obyvateľov na COVID

Detail

18.02.2021

Upozornenie pre platiteľov dane za ubytovanie

Upozorňujeme platiteľov dane za ubytovanie na zmenu sadzby dane za ubytovanie v súlade s aktuálnym VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za koumunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Detail

12.02.2021

Oznámenie o činnosti úradu

Oznámenie o činnosti úradu od 15.02.2021

Detail

01.02.2021

Oznámenie o testovaní v obci Stará Lesná

V obci Stará Lesná sa dňa 06.02.2021 bude konať testovanie obyvateľov.

Detail

01.02.2021

Oznámenie o prevádzke úradu

Aktuálny oznam o prevádzke OcÚ v Starej Lesnej v súvislosti s COVID-19.

Detail

25.01.2021

Výsledky testovania

Výsledky skríningového testovania v obci dňa 23. 1. 2021 a 24. 1. 2021

Detail

20.01.2021

Rezervačný systém

Rezervácia na testovanie COVID 19 - v položke Obec - Rezervácia na testovanie

Detail

08.01.2021

Oznámenie o zmene úradných hodín

Oznámenie o zmene úradných hodín na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku

Detail