Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán


Pre potreby občanov a širokej verejnosti obec uverejňuje v digitálnej forme zmeny a doplnky územného plánu obce, ktorého podoba bola spracovaná v roku 1995 firmou Tatra-Thermal v mierke 1:5000. Celkový urbanistický návrh je k dispozícii na obecnom úrade. Aktuálne zmeny a doplnky v územnom pláne bude Obecný úrad v Starej Lesnej postupne uverejňovať v tejto sekcii internetových stránok.


Zmeny a doplnky v územnom pláne obce Stará Lesná

Zmena a doplnok č. 23 - Grafická časť

5_náložka_1 Stiahnuté: 151x | 27.06.2018

5_náložka_2 Stiahnuté: 61x | 27.06.2018

5_podklad_1 Stiahnuté: 67x | 27.06.2018

5_podklad_2 Stiahnuté: 72x | 27.06.2018

6_náložka_1 Stiahnuté: 106x | 27.06.2018

6_náložka_2 Stiahnuté: 81x | 27.06.2018

6_podklad_1 Stiahnuté: 91x | 27.06.2018

6_podklad_2 Stiahnuté: 81x | 27.06.2018

Zmena a doplnok č. 22

Návrh upravenej zmeny a doplnku č. 22 Stiahnuté: 365x | 07.06.2017

Návrh VZN č. 3/2017 "Zmeny a doplnky ÚPN č. 22" Stiahnuté: 198x | 26.10.2017

Návrh zmeny a doplnku č. 22 Stiahnuté: 496x | 22.05.2017

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 287x | 28.06.2017

VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce 22 Stiahnuté: 170x | 13.02.2018

Zmena a doplnok č. 20

Zmena a doplnok č. 20 (kompletná textová časť) Stiahnuté: 461x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 20 (kompletná výkresová časť) Stiahnuté: 614x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 19

Zmena a doplnok č. 19 (doprava) Stiahnuté: 268x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 19 (kompletná textová časť) Stiahnuté: 380x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 19 (poľnohospodárska časť) Stiahnuté: 247x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 19 (technická infraštruktúra) Stiahnuté: 312x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 19 (urbanistický návrh) Stiahnuté: 432x | 23.12.2016

Stránka