Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán


Pre potreby občanov a širokej verejnosti obec uverejňuje v digitálnej forme zmeny a doplnky územného plánu obce, ktorého podoba bola spracovaná v roku 1995 firmou Tatra-Thermal v mierke 1:5000. Celkový urbanistický návrh je k dispozícii na obecnom úrade. Aktuálne zmeny a doplnky v územnom pláne bude Obecný úrad v Starej Lesnej postupne uverejňovať v tejto sekcii internetových stránok.


Zmeny a doplnky v územnom pláne obce Stará Lesná

Zmena a doplnok č. 23 - Grafická časť

5_náložka_1 Stiahnuté: 232x | 27.06.2018

5_náložka_2 Stiahnuté: 122x | 27.06.2018

5_podklad_1 Stiahnuté: 140x | 27.06.2018

5_podklad_2 Stiahnuté: 138x | 27.06.2018

6_náložka_1 Stiahnuté: 169x | 27.06.2018

6_náložka_2 Stiahnuté: 145x | 27.06.2018

6_podklad_1 Stiahnuté: 153x | 27.06.2018

6_podklad_2 Stiahnuté: 150x | 27.06.2018

Zmena a doplnok č. 22

Návrh upravenej zmeny a doplnku č. 22 Stiahnuté: 423x | 07.06.2017

Návrh VZN č. 3/2017 "Zmeny a doplnky ÚPN č. 22" Stiahnuté: 264x | 26.10.2017

Návrh zmeny a doplnku č. 22 Stiahnuté: 551x | 22.05.2017

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 379x | 28.06.2017

VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce 22 Stiahnuté: 227x | 13.02.2018

Zmena a doplnok č. 20

Zmena a doplnok č. 20 (kompletná textová časť) Stiahnuté: 527x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 20 (kompletná výkresová časť) Stiahnuté: 687x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 19

Zmena a doplnok č. 19 (doprava) Stiahnuté: 326x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 19 (kompletná textová časť) Stiahnuté: 473x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 19 (poľnohospodárska časť) Stiahnuté: 301x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 19 (technická infraštruktúra) Stiahnuté: 382x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 19 (urbanistický návrh) Stiahnuté: 532x | 23.12.2016

Stránka