Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Veľkonočný koncert

Po vianočnom inauguračnom koncerte, ktorý sa konal 19.12.2014 v evanjelickom kostole v Starej Lesnej,prišiel čas pre „prisľúbený“ veľkonočný koncert, ktorý sa uskutočnil v piatok 10.apríla 2015 opäť v tom istom chráme.

Počas hodinového koncertu zneli ušľachtilé tóny
skladieb v podaní pani Terezy Novotnej a „jej detí“, teda jej žiakov zo ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade. Bol to husľový orchester v počte 15 huslí,

ktoré vylúdili čarovné a nezabudnuteľné melódie klasických skladieb Rachmaninova, Fibicha, Dvořáka, Williamsa, Masseneta a ďalších. V preplnenom chráme sme sa my, domáci viery, ale aj naši mnohí hostia započúvali do hudobných skladieb, známych,ale aj menej známych. Hudba je úžasným Božím  darom, ktorý zušľachťuje ľudské vnútro. Tak sme to nanovo prežívali a búrlivým potleskom aj ocenili excelentné výkony hudobníkov malých, ale aj tých väčších. V rámci koncertu sme si pripomenuli aj 330. výročie narodenia geniálneho skladateľa všetkých čias – Johanna Sebastiana Bacha /21.3.1685/ jeho známou skladbou „Air“. V jeden zimný večer mal tento autor predviesť svoju novú skladbu. Očakával, že kostol bude naplnený do posledného miesta. Na koncert ale nikto neprišiel. Bach povedal, že budú hrať podľa plánu. Hudobníci namietali, či budú hrať pre prázdny kostol?! Bach odpovedal, že to má zmysel, pretože poslucháčom bude sám Pán Boh. Zodvihol svoju dirigentskú paličku a prázdny kostol čoskoro naplnila majestátna hudba. K tomu možno ešte pripojiť Bachov autentický citát, ktorý si zapísal do svojej vlastnej Biblie: „pri nábožnej hudbe je Pán Boh vždy prítomný svojou milosťou.“
V závere koncertu, ktorý si určite  vypočul ten Najvyšší, ale aj mnoho vďačných uší a sŕdc ešte odznela skladba L. Cohena: „Hallelujah“. Na klavíri doprevádzal pán Laco Ďateľ.

A na záver ešte slovo klasika:
„Hudba je najdokonalejší typ umenia, nikdy neprezradí svoje posledné tajomstvo.“  /O.Wilde/