Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vianočný inauguračný koncert

V Evanjelickom kostole a.v. v Starej Lesnej sa dňa 19.12.2014 večer o 18.00 hodine konal vianočný inauguračný koncert pri príležitosti zvolenia pána Ľubomíra Laufa za starostu obce.

Záujem o koncert prevýšil naše očakávania, pretože kostol sa zaplnil takmer do posledného miesta. Novozvolený pán starosta privítal všetkých prítomných účastníkov, aj samotných umelcov. Na koncerte odzneli známe, ale aj menej známe skladby v podaní – pani Tereza Novotná – husle a pán Peter Čapó – organ. V predvianočnom čase, ktorý je tak často poznačený zhonom a stresom – sme sa pri počúvaní skladieb zastavili a priam  ponorili do nádherných tónov a skladieb Vivaldiho, Telemana, Bacha a iných skladateľov. Bol to užitočne strávený čas piatkového večera, ktorý určite bude patriť k tým nezabudnuteľným. Poďakovanie patrí pánovi starostovi za pozoruhodný počin prípravy aj usporiadania koncertu. Bola to zároveň veľmi vhodná príležitosť pozdraviť ho a zablahoželať mu k zvoleniu do tejto funkcie a nástupu do jeho úradu. Tešíme sa, že sa zrodila celkom zaujímavá tradícia koncertov v našom chráme a že ten najbližší bude koncert veľkonočný. Záujem obyvateľov obce, ale aj hostí bol značný, takže v tomto smere je nám potrebné pokračovať aj ďalej. Pánovi starostovi v jeho zodpovednom úrade, ale aj novozvolenému zastupiteľstvu  prajeme všetko najlepšie – hojnosť Božieho požehnania, múdrosti pri ich zodpovednom rozhodovaní pre rozvoj malebnej obce pod Vysokými Tatrami. A na záver ešte citát klasika:

„hudba je tesnopis emócii. Emócie, ktoré sa nedajú popísať tak ľahko, sú priamo vykladané človeku práve v hudbe
a v tom je ich sila a význam.“ /Tolstoj/

Pavel Kušnír