Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základná škola Stará Lesná

Typ: ostatné
Názov školy: Základná škola Stará Lesná
Typ školy: Neplneorganizovaná škola
Vyučovací jazyk: slovenský
Adresa školy: Lesnianska 102, 059 52 Stará Lesná


Zloženie školy: 2. triedy so spojenými ročníkmi, v školskom roku 2014/2015 sú v I. triede spojené ročníky 1. a 3, v II. triede ročníky 2. a 4.
Riaditeľka: Mgr. Ingrid Sláviková, triedna učiteľka II. triedy
Učiteľka: Mgr. Helena Pavligová, triedna učiteľka I. triedy

Kňaz: Mgr. Jozef Benko, vyučuje náboženskú výchovu každý štvrtok štvrtú vyučovaciu hodinu ročníky 1. a 2. a piatu vyučovaciu hodinu ročníky 3. a 4.
Prevádzkový zamestnanec: Darina Kušmireková

Vyučovacia doba:

1. vyučovacia hodina 8.00-8.45
malá prestávka 8.45-8.55
2. vyučovacia hodina 8.55-9.40
veľká prestávka 9.40-10.00
3. vyučovacia hodina 10.00-10.45
malá prestávka 10.45-10.55
4. vyučovacia hodina 10.55-11.40
malá prestávka 11.40-11.50
5. vyučovacia hodina 11.50-12. 35
malá prestávka 12.35-12.40
6. vyučovacia hodina 12.40-13.25

Krúžková činnosť: Na škole pracujú dva krúžky pod vedením triednych učiteliek.
Názov krúžku: Šibali, zameraný na pohyb, zdravie, tvorivosť Relaxáčik, zameraný na rôzne žiacke výchovné a vzdelávacie aktivity aktivity

Vyučovanie anglického jazyka od tretieho ročníka.

Práca s počítačmi v rámci hodín informatickej výchovy od druhého ročníka ako aj v rámci záujmovej činnosti.

Mimoškolská činnosť zameraná na environmentálnu výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, dopravnú výchovu a protidrogovú prevenciu.

Škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED 1 pre primárne vzdelávanie.

Naše motto

„Povýšime radosť z učenia nad nutnosť učiť sa“

Aktuality:
Polročné vysvedčenia budú vydané 30. januára 2015
Polročné prázdniny budú dňa 2. februára 2015
Zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 3. februára 2015


Vytvorené: 23. 12. 2016
Posledná aktualizácia: 3. 1. 2018 13:40
Autor: Správce Webu