Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Typ: ostatné
Riaditeľstvo MŠ v Starej Lesnej po dohode so zriaďovateľom a v súlade s legislatívou určuje Zápis detí do Materskej školy pre šk. rok 2015/2016 nasledovne

 

 • Termín podávania žiadostí pre prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
  od 15.februára 2015 do 15.marca 2015
  Prihlášku pre svoje dieťa si môžete vyzdvihnúť od 15.februára denne v MŠ.
 • Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
  Podmienky prijatia dieťaťa v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a jej zmeny č. 308/2009 sú nasledovné:
  – do MŠ sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu
  – spravidla sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov jeho veku
  – výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku ak sú splnené osobitné požiadavky
  (hygienické, bezpečnostné, materiálne, personálne, kapacitné)
 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle § 59 ods. 2 zákona 245/2008
  Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a to deti:
  – ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  – deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  – deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
 • Ďalšie podmienky prijímania určené riaditeľkou po prerokovaní so zriaďovateľom, ktoré sa
  budú uplatňovať v prípade, ak počet evidovaných žiadostí na predprimárne vzdelávanie na
  školský rok 2015/2016 bude vyšší ako voľná kapacita materskej školy
 • Podľa ďalších podmienok prednostne budú prijaté:
  – deti zamestnaných zákonných zástupcov
 • Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ:
  Riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods.13 písm. a) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole.
  Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka MŠ do 30.apríla 2015


Zápis detí do MŠ – leták PDF
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ


Prílohy

Vytvorené: 23. 12. 2016
Posledná aktualizácia: 3. 1. 2018 13:39
Autor: Správce Webu