Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie

Typ: ostatné
Riaditeľstvo MŠ v Starej Lesnej po dohode so zriaďovateľom a v súlade s legislatívou určuje Zápis detí do Materskej školy pre šk. rok 2016/2017 nasledovne:

Termín podávania žiadostí pre prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od 2. mája 2016 do 31. mája 2016.
Prihlášku pre svoje dieťa si môžete vyzdvihnúť od 2. mája 2016 denne v MŠ.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
Podmienky prijatia dieťaťa v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a jej zmeny č. 308/2009 sú nasledovné:

  • do MŠ sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu
  • spravidla sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov jeho veku
  • výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku ak sú splnené osobitné požiadavky (hygienické, bezpečnostné, materiálne, personálne, kapacitné)

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle § 59 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a to deti:

  • ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ:
Riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods.13 písm. a) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole.
Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka MŠ do 30. júna 2016.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (DOC)


Príloha

Vytvorené: 22. 12. 2016
Posledná aktualizácia: 3. 1. 2018 13:39
Autor: Správce Webu