Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Aktuality

Správy

Hodnotiaca schôdza klubu dôchodcov

Dňa 22. 02. 2019, t.j. v piatok, o 14:00 hod. sa v budove obecného úradu uskutoční hodnotiaca schôdza klubu dôchodcov. Vedenie klubu na ňu srdečne pozýva všetkých svojich členov. celý text

ostatné | 15. 2. 2019 | Autor: Správca webu
PPJ2018

Posedenie pod jedličkou

V stredu 19. decembra 2018 o 14.00h ste všetci srdečne pozvaní na slávnosť POSEDENIE POD JEDLIČKOU do sály obecného úradu, ktorú pre Vás aj tento rok pripravilo vedenie klubu dôchodcov. celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správca webu

Mesiac úcty k starším

Vedenie Klubu dôchodcov v Starej Lesnej pozýva svojich členov na posedenie, ktoré sa uskutoční 12. októbra 2018 o 14.00 hod. v sále obecného úradu. celý text

ostatné | 1. 10. 2018 | Autor: Správca webu

Zájazd pre členov KD

Vedenie KD organizuje pre svojich členov zájazd do Prešova, celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor: Správca webu

Medzinárodný deň žien 2018

Dňa 08.03.2018 o 14:00 hod. sa na obecnom úrade uskutoční posedenie pri príležitosti MDŽ. Pozvané sú všetky členky klubu dôchodcov. celý text

ostatné | 22. 2. 2018 | Autor: Správca webu

Hodnotiaca schôdza

Dňa 24. 01. 2018, t.j. v stredu, o 14:00 hod. sa v budove obecného úradu uskutoční hodnotiaca schôdza klubu dôchodcov. Vedenie klubu na ňu srdečne pozýva všetkých svojich členov. celý text

ostatné | 16. 1. 2018 | Autor: Správca webu

Slávnosť pod jedličkou

Vedenie klubu dôchodcov všetkých srdečne pozýva na slávnosť pod jedličkou. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správca webu
#

Stretnutie dôchodcov

Dňa 30.1.2015 sa konala výročná členská schôdza klubu dôchodcov. Na ktorej zhodnotili činnosť za rok 2014 a plán na rok 2015. celý text

ostatné | 25. 2. 2015 | Autor: Správca webu
#

Novovzniknutá organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v našej obci

Koncom novembra minulého roka dôchodcovia v Starej Lesnej uvítali ponuku lepšieho kultúrneho a sociálneho vyžitia! celý text

ostatné | 25. 2. 2015 | Autor: Správca webu

Hodnotiaca schôdza

Schôdza klubu dôchodcov sa uskutočnila dňa 16.2.2010. Programom schôdze bolo zhodnotiť prácu klubu dôchodcov za rok 2009, informovať jeho členov o hospodárení s finančnými prostriedkami klubu, oboznámiť prítomných s akciami klubu dôchodcov na rok 2010, schválenie výšky členského na rok 2010, pripomenutie si jubileí našich členov v roku 2010 a v závere nasledovala diskusia. Poďakovaním prítomným za účasť sa schôdza skončila. celý text

ostatné | 17. 2. 2010 | Autor: Libuše Veselá

Deň matiek

Deň matiek (4. máj 2006) – tento sviatok je a bude a nikdy sa naň nezabudne. Organizačnú prípravu tohto sviatku ako vždy tak aj tentokrát zabezpečil starosta obce pán Viliam Regitko. Prítomné mamky pri vstupe do sály Obecného úradu vítal pán starosta a každej jednej odovzdal kvet na znak prejavenej úcty k nej. Naše slávnostné sedenie nám spríjemnili žiaci materskej a základnej školy pekným kultúrnym programom. Zlatým klincom programu bolo pekné vystúpenie folklórneho súboru Magura pod vedením Jaroslava Pavligu s manželkou a známeho ľudového rozprávača Jožka – Jožku. celý text

ostatné | 4. 5. 2006 | Autor: Správca webu
#

Otvorenie Klubu dôchodcov

Na slávnostnom zasadnutí dňa 28.1.2005 nám pán starosta obce Viliam Regitko odovzdal kľúče od miestnosti, kde sa budeme schádzať. Po vstupe do miestnosti boli všetci prítomní očarení jej interiérom. Zasadnutie pokračovalo hodnotením práce nášho klubu. Hodnotila sa práca za uplynulé roky. Slávnostný obed v Taverne Montis naše sedenie ukončil. celý text

ostatné | 7. 2. 2005 | Autor: Správca webu