Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán


Pre potreby občanov a širokej verejnosti obec uverejnila digitálny formát územného plánu obce. Jeho podoba bola spracovaná v roku 1995 firmou Tatra-Thermal v mierke 1:5000. Celkový urbanistický návrh si môžete stiahnuť resp. vytlačiť. Aktuálne zmeny a doplnky v územnom pláne bude Obecný úrad v Starej Lesnej postupne uverejňovať v tejto sekcii internetových stránok.


Zmeny a doplnky v územnom pláne obce Stará Lesná

Zmena a doplnok č. 22

Návrh zmeny a doplnku č. 22 Stiahnuté: 399x | 22.05.2017

Návrh upravenej zmeny a doplnku č. 22 Stiahnuté: 277x | 07.06.2017

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 189x | 28.06.2017

Návrh VZN č. 3/2017 "Zmeny a doplnky ÚPN č. 22" Stiahnuté: 108x | 26.10.2017

VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce 22 Stiahnuté: 79x | 13.02.2018

Zmena a doplnok č. 20

Zmena a doplnok č. 20 (kompletná textová časť) Stiahnuté: 330x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 20 (kompletná výkresová časť) Stiahnuté: 474x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 19

Zmena a doplnok č. 19 (kompletná textová časť) Stiahnuté: 237x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 19 (urbanistický návrh) Stiahnuté: 303x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 19 (doprava) Stiahnuté: 183x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 19 (technická infraštruktúra) Stiahnuté: 209x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 19 (voda a kanalizácia) Stiahnuté: 181x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 19 (poľnohospodárska časť) Stiahnuté: 166x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18

Zmena a doplnok č. 18 (kompletná textová časť) Stiahnuté: 205x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (urbanistický návrh – priesvitka) Stiahnuté: 211x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (urbanistický návrh – 1:5000) Stiahnuté: 232x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (voda a kanalizácia – priesvitka) Stiahnuté: 160x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (voda a kanalizácia – 1:5000) Stiahnuté: 170x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (technická infraštruktúra – priesvitka) Stiahnuté: 152x | 23.12.2016

Zmena a doplnok č. 18 (technická infraštruktúra – 1:5000) Stiahnuté: 174x | 23.12.2016

Stránka