Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


Obecný úrad prostredníctvom týchto internetových stránok bude priebežne informovať našich občanov o aktualitách, ktoré obecný úrad zverejňuje na úradnej tabuli. Zároveň tu nájdete povinné informácie podľa § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V zmysle §5 ods. 6 zákona 211/2000 Z.z. zverejňuje obec Stará Lesná ako povinná osoba tieto informácie:


Rok 2018

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce 2224.01.2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2012

Rok 2009

Verejná vyhláška