Obsah

Medzinárodný Deň Žien

Medzinárodný deň žien – MDŽ je sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť, ktorý sa koná každoročne 8. marca.

Na pozvanie klubu dôchodcov sa aj detičky z materskej školy zúčastnili 8.marca 2015 tohto milého podujatia a uctili si všetky ženy roztomilým kultúrnym programom na Obecnom úrade.
Deti prítomných hostí privítali, vystúpili s programom a tak všetkým ženám spríjemnili toto nedeľné popoludnie peknými básničkami a pesničkami. Na záver prítomných obdarovali malým darčekom.