Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Typ: ostatné
V súvislosti s vyhlásením volieb do orgánov samosprávy obcí Vám prinášame nižšie uvedené informácie.

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil

voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

 

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt  v obci  a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

    Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.   

      Prekážkou práva byť volený je: 

- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

 

 

          Kompletná informácia

          Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb

          Uznesenie OZ č. 38/2018

          VZN č.1/2018 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

 


Vytvorené: 16. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 15. 8. 2018 10:54
Autor: Správce Webu